Identifikace selhala

Bohužel se Vás nepodařilo identifikovat. Televizní vysílání je dostupné pouze z vnitřní sítě sdružení Freenet Liberec, z počítače člena sdružení, jehož IP adresa a MAC adresa jsou zaregistrovány v informačním systému sdružení.

Vaše IP adresa je: 54.161.31.247

Kontaktujte iptv@lbcfree.net. Uveďte Vaše členské číslo a výše uvedenou IP adresu.