Identifikace selhala

Bohužel se Vás nepodařilo identifikovat. Televizní vysílání je dostupné pouze z vnitřní sítě spolku Freenet Liberec, z počítače člena spolku, jehož IP adresa a MAC adresa jsou zaregistrovány v informačním systému spolku.

Vaše IP adresa je: 34.236.191.0

Kontaktujte iptv@lbcfree.net. Uveďte Vaše členské číslo a výše uvedenou IP adresu.